Ik heb nog geen zorg

Wanneer je nog geen zorg ontvangt van Makker maar wel gebruik wilt maken van onze crisisopvang, neem dan eerst contact op met de WLZ crisisregisseur (088 131 1660), de gemeente of je huisarts. Zij zorgen voor een crisisverwijzing waarmee je bij ons terecht kan.

Ik heb nog geen zorg