Voor professionals

Makker is er voor cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Makker helpt mensen met een licht verstandelijke beperking

Makker is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking, maar ook voor mensen met een normale begaafdheid met andere problematieken. Iedereen die hulp nodig heeft bij zijn leven is welkom. Wij zijn er voor ondersteuning bij het maken van vrienden tot aan hulp bij het stoppen met drinken.

Makker is onderdeel van Prisma en helpt mensen van alle leeftijden. Neem als doorverwijzer gerust contact met ons op om de zorgvraag van een cliënt te bespreken.

Onze visie

Bij Makker heeft de cliënt het voor het zeggen. Hij bepaalt zelf waar hij hulp bij nodig heeft en legt doelen vast waaraan hij zelf wil werken. We luisteren naar iemands verhaal en oordelen niet over zijn leven. Liever benaderen we de cliënt positief en bouwen we een vertrouwensband op. Zo focussen we op een duurzaam en haalbaar resultaat. 

Bij Makker

✔️ Krijgt de cliënt de ruimte om zijn leven op zijn manier in te vullen
✔️ Bieden wij een vangnet wanneer de cliënt dat zelf nodig vindt

✔️ Zijn we echt geïnteresseerd in wat de cliënt beweegt

✔️ Zijn we er af en toe. En altijd

Meer informatie over onze therapieën?

Wat doet Makker

De aard van de hulpverlening is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. Soms begeleiden we heel praktisch en concreet, bijvoorbeeld met een traject naar zelfstandig wonen. Andere keren is de hulpvraag wat breder van aard en helpen we een gezin bijvoorbeeld met een intensieve behandeling om uithuisplaatsing te voorkomen.