Voor professionals

Makker is er voor cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Makker helpt mensen met een lichte beperking

Makker is er voor mensen met een licht verstandelijke beperking, maar ook voor mensen met een normale begaafdheid met andere problematieken. Wij zijn er voor ondersteuning bij het maken van vrienden tot aan hulp bij het stoppen met drinken.

Makker is onderdeel van Prisma en helpt mensen van alle leeftijden. Neem als doorverwijzer gerust contact met ons op om iemands zorgvraag te bespreken.

Onze visie

Bij Makker heeft degene die wat ondersteuning nodig heeft, het voor het zeggen. Hij of zij bepaalt zelf waar hulp nodig is en hij/zij legt doelen vast waaraan hij/zij zelf wil werken. We luisteren naar iemands verhaal en oordelen niet over zijn leven. Liever benaderen we elkaar positief en bouwen we een vertrouwensband op. Zo focussen we op een duurzaam en haalbaar resultaat. 

Bij Makker

✔️ Krijgt degene met de hulpvraag de ruimte om zijn leven op zijn manier in te vullen
✔️ Bieden wij een vangnet wanneer diegene dat zelf nodig vindt

✔️ Zijn we echt geïnteresseerd in wat iemand beweegt

✔️ Zijn we er af en toe. En altijd

Meer informatie over onze therapieën?

Wat doet Makker

De aard van de hulpverlening is afhankelijk van de hulpvraag. Soms begeleiden we heel praktisch en concreet, bijvoorbeeld met een traject naar zelfstandig wonen. Andere keren is de hulpvraag wat breder van aard en helpen we een gezin bijvoorbeeld met een intensieve behandeling om uithuisplaatsing te voorkomen.