shutterstock_320643362_kl.jpg

Wie is Makker?

Makker helpt mensen met een ondersteuningsvraag. Dit kan gaan om mensen die langzamer leren, een licht verstandelijke beperking hebben of bijvoorbeeld bekend zijn met een vorm van autisme.

Makker is onderdeel van Prisma. We hebben de afgelopen tien jaar veel kennis en ervaring opgedaan met mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematieken. Dat heeft geleid tot meer aansluitende begeleidingsstijlen en een duidelijke visie, wat zich uit in het Prisma-label “Makker”.

Waar staat Makker voor?

We richten ons rechtstreeks op mensen met een ondersteuningsvraag.

Onze visie is dan ook:

  • Wij zijn een vangnet voor jou wanneer JIJ dat nodig hebt; we staan naast jou, niet boven of tegenover jou
  • Wij zijn echt in je geïnteresseerd en vinden het belangrijk dat jij je eigen leven leeft
  • Jij hebt de regie
  • Wij zijn er af en toe altijd voor jou

Bij Makker heeft degene met de ondersteuningsvraag regie. Zij bepalen wanneer wij wat doen en hoe. We staan naast ze en werken vanuit een vertrouwensband. Zo proberen we hen te ondersteunen bij al hun vragen. Dat kan gaan om concrete zorg of ondersteuning bij praktische zaken, zoals zelfstandig wonen. Maar ook om intensieve gezinsbehandelingen gericht op het voorkomen van een uithuisplaatsing van de kinderen.


Makker helpt

Makker wil iets betekenen voor deze specifieke groep mensen. Zodat ook zij, net als ieder ander, hun wensen en dromen waar kunnen maken en - beter dan nu vaak het geval is - hun eigen plek kunnen vinden in de samenleving.

Samenwerken met Makker?

Wilt u meer informatie over Makker? Of ziet u mogelijkheden om samen te werken?

Bel ons op 088-7702497 of mail naar info@makker.info