Vormen van ondersteuning

Wij kunnen jou op verschillende manieren helpen. We geven je graag een aantal voorbeelden. 

HouVast Methodiek

Met behulp van de HouVast methode helpen we jullie om je kinderen (weer) veilig en "goed genoeg" zelf op te voeden. Je kampt als ouder(s) zelf met een lichte beperking en weet even niet hoe je je gezin moet onderhouden.

Het doel is het blijvend veilig thuis laten wonen van jullie kinderen, eventueel met hulp van jullie omgeving. Je oefent om voor je gezin te zorgen en om taken uit te voeren die horen bij jullie gezin. Dit blijven we herhalen, net zolang totdat je zelf (weer) voor je gezin kan zorgen.

HouVast biedt een duurzame, blijvende ondersteuning voor jullie (als ouders met een lichte beperking), daar waar nodig tot de kinderen zelfstandig zijn.

Rots en Water weerbaarheidstraining

Word jij gepest op school, of ben je in het verleden gepest en heb je daar nog steeds last van? Ben je onzeker? Word je snel boos en vinden anderen je maar agressief? Onze weerbaarheidstraining is voor iedereen, jong en oud, die beter voor zichzelf wil leren opkomen. 

We maken gebruik van de Rots en Water methodiek. Je bent vooral veel met je houding en beweging bezig. Met behulp van deze training zit je lekkerder in je vel én kom je beter voor jezelf op.

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen (6-21 jaar)

Tijdens de groepsactiviteiten werk je in een groep aan je persoonlijke doelen. Je kan jezelf zijn, leren om voor jezelf op te komen en het leren omgaan met je beperking.

Multisysteem Therapie

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag. Voorbeelden hiervan zijn het niet luisteren naar ouders, politiecontact, spijbelen, drugs- of drankgebruik en het tonen van fysieke/verbale agressie.

Vanwege dit gedrag dreigt de jongere vaak uit huis geplaatst te worden. Het doel van MST is om deze (dreigende) uithuisplaatsing te voorkomen, middels het veranderen van de systemen om de jongere heen (zoals ouders, buren, vrienden, school, voetbaltrainer).

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling 

Speciaal voor gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar waar sprake is van meerdere problemen, bieden wij Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) aan.

In het gezin heeft minimaal één iemand een (verstandelijke) beperking of ontwikkelingsachterstand; dit kan zowel de ouder als het kind zijn. Daarnaast is er sprake van een opvoedingsklimaat wat zorgelijk genoemd kan worden. Vaak veroorzaakt het gezin veel overlast in de buurt en vertonen zij zorgmijdend gedrag.

IAG-LVB vindt thuis plaats, is van korte duur (maximaal zeven maanden) en richt zich op verandering. Denk daarbij aan:

  • Verbeteren van opvoedingstaken
  • Een ondertoezichtstelling stoppen
  • Gedragsproblemen verminderen
  • Toename van ontwikkelingstaken
  • Jullie als gezin leren omgaan met de gevolgen van de beperking

De behandeling sluit aan bij het gezin en zet het gezin weer in hun eigen kracht.

Opvoedondersteuning

Heeft één of meer van jullie kinderen een ontwikkelingsprobleem, een (verstandelijke) beperking en/of een psychiatrisch probleem en ervaar je problemen met de opvoeding van of omgang met je kind? Wij kunnen helpen met Opvoedondersteuning.

Ook wanneer één of beide ouders een (verstandelijke) beperking hebben, is deze hulp geschikt.

Het doel is het verbeteren van de situatie bij jullie thuis, zodat jullie als gezin zelf weer verder kunnen. We versterken jullie in je taak als vader of moeder.

We zorgen er onder andere voor dat je problemen beter kunt oplossen, en dat jij als vader of moeder meer de regie krijgt thuis. Ook werken we eraan dat je weer goed met je kind kan omgaan. Wij passen ons aan jullie aan, zodat jullie als gezin weer zo goed als mogelijk zelfstandig kunnen zijn.

Bekijk het verhaal van Alexsandra     Bekijk het verhaal van de familie Dielemans

                                   

 
stuur een mailtje